Vậy là, chỉ còn một ngày nữa, giai đoạn Alpha Test của Võ Lâm Trấn Bảo sẽ chính thức kết thúc. Cộng đồng cũng đã có phản ứng vô cùng tích cực, mong chờ ngày ra mắt chính thức.